Známe řešení
English version Známe-řešení.cz na Facebooku René Skýpala na LinkedIn

Známe řešení!

Známe řešení problémů lidí a firem!

„Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.“
Werner von Siemens

Zeptejte se ještě dnes

Firmy

Interim management, restrukturalizace, likvidace.

Lidé

Správa pozůstalosti a jazykové překlady.

Pohledávky

Lustrace dlužníka, mimosoudní vymáhání a správa pohledávek.Firmy

Krizový interim manažer pro výrobní závody

 • Optimalizace logistiky, nákupu, dodavatelské kvality a výrobních procesů.
 • Výkonný management a strategické plánování.
 • Obchodní akvizice.
 • Projektový management.
 • Auditování procesů.
 • Mentoring a rozvoj kmenových zaměstnanců.
 • Vyhodnocení ekonomických a právních aspektů a kontraktace.

Restrukturalizační poradce

 • Dočasné krizové řízení obchodního závodu.
 • Analýza a řízení rizik.
 • Finanční a právní analýza interních směrnic.
 • Test likvidity.
 • Řízení cash-flow.
 • Posouzení splnění podmínek pro moratorium.
 • Posouzení vhodnosti reorganizace.
 • Sestavení reorganizačního plánu a projednání reorganizačního plánu s věřiteli.

Likvidátor obchodních společností a družstev

 • Analýza podkladů pro provedení likvidace.
 • Zápis likvidace do OR.
 • Sestavení účetních podkladů, závěrek.
 • Oznámení věřitelům.
 • Zpeněžení majetku.
 • Plnění zajištění věřitelů.
 • Zajištění daňového poradenství.
 • Zprávy o průběhu likvidace.
 • Komunikace s rejstříkovým soudem.
 • Jednání před finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, ČSSZ, úřadem práce atd.
 • Sepsání dlužnického insolvenčního návrhu likvidátorem.
 • Sestavení a podání daňových přiznání likvidátorem.
 • Likvidace bytových družstev.

Lidé

Správce pozůstalosti a vykonavatel závěti

 • Jednání před věřiteli a dlužníky.
 • Jednání před notářem, soudem a správními orgány; výkon závěti.
 • Ochrana a správa pozůstalosti do pravomocného rozhodnutí o potvrzení dědictví.
 • Dočasná správa nemovitostí.
 • Dočasná správa živnosti, obchodní korporace, družstva.
 • Prodej majetku zůstavitele se souhlasem soudu.
 • Komunikace s finančními institucemi, u nichž měl zůstavitel účet.
 • Ocenění pozůstalosti pro účely společného prohlášení dědiců (nemovitý a movitý majetek, obchodní závod, rodinný závod atd.).

Překladatel z/do jazyka anglického, německého, francouzského a italského

 • Technická dokumentace.
 • Právní texty.
 • Obchodní korespondence.

Pohledávky

Lustrace dlužníka

 • Převzetí pohledávek k vymáhání.
 • Sběr dat o dlužníkovi, detektivní činnost.
 • Odhad ekonomické situace dlužníka.

Mimosoudní vymáhání

 • Upomínky
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek.
 • Správa pohledávek.

Členství a spolupráce

Insol Europe

SOS MaS

Hospodářská komora ČR

Pojištění odpovědnosti

Česká asociace interim managementu

Česká asociace interim managementu

Profil Interim manažera

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M. - insolvenční správce


Zeptejte se

(na tuto adresu vám odpovíme)

(zpráva bude doručena na rene.skypala@zname-reseni.cz)

Navštivte nás v Přerově

Ing. René Skýpala, LL.M.
Kramářova 23
750 02 Přerov
Po + Čt: 16.00 - 19.00

Račice 322
683 05 Račice-Pístovice

+420 728 448 689
www.reneskypala.cz
rene.skypala@zname-reseni.cz